Virkelig effektiv markedsføring avhenger av å forstå mennesker og deres behov.

Men å forstå mennesker er ikke lett. Mennesker tenker, føler, undersøker, gjør og kjøper veldig mange ulike ting og det er vanskelig å overføre alt det til standardisert målgruppeinnsikt.

Det er ikke en enkel metode eller et verktøy som gir et komplett bilde av en målgruppe. I stedet må vi se på menneskers adferd på forskjellige måter.

UTTALT adferd: Hvordan mennesker beskriver seg selv

MÅLT adferd: Det du kan se de gjør

Adferd i sosiale medier: Det de deler om seg selv.

DAN DNA består av «tradisjonelle» markedsanalytikere, dataingeniører, data minere, DMP-spesialister og sosiale medier-analytikere, som jobber sammen for å skaffe helhetlig innsikt om målgrupper. Eller «audiences», som vi kaller de. Og gjennom dette kan vi lage holistiske «personas» som beskrive et «audience» på flere nivåer.

Vi har tilgang til en del eksklusiv data:

Facebook Interest Graph

Vi er blant noen få aktører vi verden som har tilgang til hele Facebook sin «interest graph» – den største kilden i verden til adferdsdata. Sammen med vårt danske søsterselskap, Motley, kan vi levere rapportert på et veldig detaljert nivå.

Dette muliggjør å bygge målgrupper på de 4,5 millioner Facebook-profilene som er i Norge. Vi kan identifisere og beskrive forskjeller i interesser blant dine egne kunder, følgere, konkurrenters følgere og befolkningen generelt.

Undersøkelsesovervåkning

Vi gjennomfører alle former for kvalitative og kvantitative undersøkelser. Både kunderelatert, men også større studier. Hvert år gjennomfører vi blant annet en omfattende spørreundersøkelse med 5000 respondenter som kartlegger mediekonsum og annen relevant UTALT adferd. MÅLT adferd forteller oss hva mennesker er interessert i – UTTALT adferd, avdekket gjennom undersøkelser, forteller oss hvorfor.

Audience-basert annonsekjøp

Strategier, mediekjøp og innhold er i stor grad basert på «audiences» og kundereiser. Vi er i økende grad opptatt av hvem vi treffer og i hvilken modus de er – i mindre grad i hvilken kanal og plassering.

Arbeid med innsikt og «audiences» muliggjør kjøp på tvers av online og offline direkte mot disse med rett innhold i rett modus. Sanntidsdata og automatiserte budskap gjør det mulig å være kontinuerlig relevant.