Er det ikke underlig at det å finne den virkelige effekten av markedsføring fortsatt er ekstremt komplisert? Til tross for at digitaliseringen har gjort bortimot «alt» målbart.

Vi har alle tallene vi trenger. Vi har kundekost, trafikkdata, merkevaremålinger og en bråte med andre data. Men å definere hva som virkelig fungerte, og ikke, er fortylde eeeesatt ikke enkelt.

Vi tror dette skyldes en misforståelse. Et forenklet overblikk av hva som er resultatet. Når vi ser på impact , må vi jobbe utifra sannheten at markedsføring skal lede til en tin: adferdsendring. Og menneskers adferd er vanskelig å forstå. Akkurat som å forstå «audiences», trenger vi å forstå effekt på tre nivåer:

-Endringer i hva vi kan måle at folk gjør (MÅLT adferd)

-Endringer i hva folk forteller om deres følelser og intensjoer (UTTALT adferd)

-Enringer i hva folk deler (SOSIAL adferd)

Våre eksperter innen web-analyse, data minerer, datascientits, DMP-spesialister og strateger forsøker å få en helhetlig forståelse ved å kombinere læring fra disse ulike effektene. Altså sammenstilt og nyansert læring som kan aktiveres.

Forstå pulsen på din egen merkevare

De fleste selskaper finner du innenfor tre tankesett:

-CPC/ CPA drevet – online performance marketing

-GRP – drevet – offline merkevarebygging gjennom dekning og frekvens

-Merkevaretracker-drevet – merkevarebygging gjennom kjennskap, valgsett og preferanse

Ingen av disse er feil. Og ingen av de er riktige. Problemet er at ingen gir alene et helthetlig bilde tar pulsen på din egen merkevare. De er hver i sær for isolert.

Vi ønsker å hjelpe våre kunder å samle de ulike kildene fra MÅLT, UTTALT og SOSIAL data som gir en integrert «pulsmåler» til merkevaren din. Som kan visualiseres og lede til beslutninger.

Virkelig nedbryting av tallene – fra innsikt til prediksjon

Moderne teknikker tillater omfattende dataanalyse. Du trenger rett data og virkelige nerder. Vi tilbyr første og eneste transparente salgsattribusjon og MMM-modeller som legger et prediksjonslag over merkevarepulsmåleren din. Over alle nevnte effekter: MÅLT, UTTALT og SOSIAL.

Husk: data er ikke en USP

Mange snakker om dashboard, attribusjon og modellering. Noe begir seg i gang med maskin læring. Det er fantastisk bra, og vi vil veldig gjerne bidra. Men husk at alt det smarte du kan gjøre med data, ikke gir deg en USP. Faktisk tror vi at det kun er et krav for å holde butikken åpen i fremtiden.