Data er kunnskap, data er erfaring, data er mønster. Aktivering av data er å bruke dette til å ta de beste valgene.

Når bør du bry deg om data?

Det er ikke et rett eller galt tidspunkt. For de fleste selskaper er det veldig mye som er tilgjengelig. Ta det i bruk!.

Hvorfor skal du bry deg om data?

For å opprettholde utvikling og vekst må det tas jevnlige beslutninger på tre nivåer:

-Operasjonelt: optimalisering av annonsering for bedre merkevare- eller salgs-effekt. Ser du på innhold i sanntid for å optimalisere effekt?

-Taktisk: læring fra pågående og tidligere kampanjer for å forme planer for annonsering og «audiences». Kjøres konsistent markedsføring ved å sammenstille alle datapunkter fra merkevarer og produkter ned på konumentnivå?

-Strategisk: forstår du hvordan markedsføringen påvirker merkevaren og forretningsutvikling? Er du i stand til å bruke denne kunnskapen til å forutse effekten fra markedsstrategien?

Hvem gjør det?

Alle er ansvarlige for markedsføring. Fra markedssjefen som bygger strategien og tar vanskelige beslutnigner, til markedsavdelingen og byråer som sørger for gjennomføring av kampanjer. Data kan være med å automatisere og personalisere en del prosesser.

Hvordan gjøres det?

Det er ikke en hemmelighet, men det dreier seg om metodisk arbeid over tid og tillit til at innsiktsbasert arbeid gir positiv forretningsmessig effekt.