Datateknologien er i kraftig utvikling. Skytjenester er blitt standard og relasjonsdatabasene blir utfordret av nye løsninger for å lagre store datamengder. Det kommer stadig flere ferdige applikasjoner i skyen (Serverless) som gjør at det blir lettere å komme i gang med nye prosjekter og mindre å tenke på i forhold til skalerbarhet, sikkerhet og tilgjengelighet. Det blir mindre jobb med infrastruktur og mer jobb med data.

For å støtte våre avdelinger som jobber med innsikt og analyse jobber vi med å samle data å presentere dette på en god måte. Vi skaper ny innsikt ved å tilgjengeliggjøring, kvalitetssikre og berike data.  Vi benytter oss av matematiske analyser, statistikk og programmerbar maskinlæring som gir verdiskapning i DAN.

Vi jobber med teknologier innen følgende hovedområder:

  • Stordata (Big Data)
  • Machine Learning
  • Rapportering
  • Visualisernig
  • Automatisering
  • Sikkerhet (GDPR)

Vi jobber i dag på ulike mediaplattformer og skyplattformer, avhengig av formål. For oss er teknologi et middel for å skape resultater, og ikke et mål i seg selv.