Mange av våre kunder sier at det å få kontroll på data er en økende utfordring ettersom dataene lever i mange ulike siloer, gamle databaser og ikke alltid er godt strukturert. De ønsker mer innsikt fra annonseringen og kundereisen for å bedre bygge merkevare, bedre og nye målgrupper og å kunne analysere effekt på tvers av kanaler.

For å imøtekomme dette behovet har vi i Dentsu utviklet en datatjeneste som samler inn data fra alle de viktige annonseplattformene og strukturerer dataene i tabeller og views.

Tabeller og Views

Alle dataene blir normalisert for å kunne gjøre analyser på tvers. Dataene tilgjengeligjøres for automatisk overføring til kundenes egne stordatasystemer eller i form av ferdige analyser eller visualiseringsløsninger.

For å kunne gjøre de tyngste typer av analyser som dagens teknologi tilbyr så trenger man god infrastrutur. Våre byggeklosser er elastiske skytjenester, ML Engine, R, SQL og Python.

Vi ser på dette som fundamentet for å kunne jobbe datadrevet med innsikt og analyse av mediedata kombinert med annen data.

Det er mange ulike løsninger som tilbyr å hente data fra de digitale kanalene, men det er få eller ingen som tilbyr kanaler som TV, Radio, Trackere, Share Of Voice m.m. Det er heller ingen løsninger som ikke er fleksible nok eller som gir bra nok mulighet for å kombinere med egne data som salgsdata og kundedata. For å få et helhetlig bildet trenger man også disse dataene. Dette har vi lagt opp til med denne datatjenesten som støtter både online og offline kanaler, samt eksport eller import av data slik at data enkelt kan sammenstilles.

En stor andel av våre kunder benytter denne tjenesten som er tilgjengelig for alle kunder av byråer i Dentsu familien: Carat, Vizeum, iProspect, Red Dentsu X, Isobar og MKTG.

Vår datatjeneste gjør det mulig for oss å støtte våre kunder i deres stadig mer krevende, men også spennende datahverdag.

Ikke nøl med å ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker bistand fra oss!