Akkurat dette er veldig sant. Alle selskapene i Dentsu Aegis Network Norge jobber med data i en eller annen form. Mediebyråene bruker data til situasjonsanalyser og målgruppeanalyser. iProspect bruker data til feed-oppsett og rapportering. Isobar bruker data til utforming av kreativer og publiseringsplaner. Og MKTG bruker data til valg av venues og for å forsterke brukeropplevelser.

Hva er da poenget med et selskap som fokuserer på data?

Det er korte svaret er at sann innsikt ligger i tverrsnittet av mange datakilder. Denstu DDS er opprettet for å sørge for at vi til enhver tid har markedets beste infrastruktur og menneskene og systemene for å kunne bruke data enda bedre enn byråene gjør hver for seg i dag. Dentsu DDS jobber med flere forskjellige cloud-baserte infrastrukturer. Slik at vi kan innhente, sammenstille og prosessere data enda bedre. Ved å sammenstille mange ulike former for data, og bruke noen av verdens kraftigste datamaskiner, kan vi gjøre analyser på en måte vi ikke har. Vi kan automatisere og agere rasker enn vi har gjort tidligere, og sammen med byråene i Dentsu Aegis skape større verdi for kundene. Det er vår oppgave; vi skal skape forretningsverdi gjennom økt effektivitet og effekt for Dentsu Aegis sine byråer gjennom bruk av data og teknologi.

Dette setter krav til litt andre ressurser enn det vi tidligere har hatt i konsernet, og vi har fått på plass veldig flinke folk. Det er gøy å se hvordan folk med annen erfaring og kompetanse stiller spørsmål til prosessene som har vært ryggraden i selskapet i årevis og spør hvorfor det sitter mennesker å gjør enkelte oppgaver. I skrivende stund er det en robot som lager rapporter som tidligere mennesker måtte lage. Og vi tror ikke denne automatiseringen gjør at vi trenger færre mennesker. Vi tror vi snart kommer til å trenger flere. For ved å fjerne monotone og kjedelige oppgaver får vår flinke folk mer tid til å gjøre det de er best på. Jobbe med kundene for å finne de beste og mest verdiskapende måtene å investere markedsmidlene.

Hvem består Dentsu DDS av i dag?

I dag er vi tolv stykker. Tre personer som jobber med drift og utvikling av infrastrukturen vår. De jobber tett med tilsvarende miljøer i andre land for å sikre at vi kan utvikle i høy fart. To personer jobber med datainnhenting og databehandling. Tett knyttet opp til analyseavdelingene i de ulike byråene i Dentu Aegis Norge.

To personer jobber med rådgiving rundt oppsett, struktur og lovgivning mot kunder og kundeavdelinger. Og fem siste jobber med oppsett, drift og utvikling av ulike verktøy for kunder. Sammen er vi den nyeste tilskuddet i Dentsu Aegis-familien. Som kunde vil du kanskje ikke se så mye til oss. Men du vil merke at vi er der gjennom hvordan tilnærming til resultater blir mer datadrevet. Det er vårt mål i hvert fall.

 

 

Kategorier: Artikkel