Datascience en avansert øvelse

Det finnes ingen god oversettelse av «data science». Studier og kurs i Norge bruker data science og ikke datavitenskap eller avansert dataanalyse. Data science er vitenskapen om å trekke ut innsikt fra data gjennom bruk av informatikk, områdekunnskap og matematikk. Forskjellen fra tradisjonell dataanalyse er bruken av informatikk som muliggjør analyse av større datasett, flere datakilder og hyppigere analyse.

Men med så mange kompetanseområder bakt inn i en tittel, er det ikke mange enkeltpersoner som alene kan levere på data science. Det selvfølgelig noen, men ofte er utøvelsen av data science et samarbeidsprosjekt mellom flere mennesker.

Effektivt samarbeid

I DDS er det noen som kan levere i alle disipliner, men som regel løser vi oppgaver i samarbeid, hvor vi kan dra veksel på spisskompetansen til de ulike personene. Forretningsutfordringen blir identifisert og utformet av strateger. Sammen med eksperter på design og metode blir det valgt eller utviklet analysemodeller. Og sammen med dataingeniører finner de algoritmer og lager en dataflyt for sette analysen i produksjon.

Teknologien gjør det enklere og billigere

I dag finnes det et uttall tilgjengelige kodebiblioteker og metoder som er gratis tilgjengelig. Det ligger mye i Python og i R, og går vi over til masklæringsprosjekter så finnes det også veldig mye; Tensor Flow (Google), PyTorch (Facebook) og Azure ML (Microsoft) for å nevne noen.

Bilderesultat for pytorch tensorflow logo

Hva jobber vi med? 

Det store målet er å lage modeller som kan forutse og automatisere innhold, type, kanal, tid og trykk av markedsføring. Det er nok ikke gjort over natten, men vi spiser hvalen bit for bit. Vi har bygget modeller for attribusjon på salg og merkevarebygging. Vi kobler disse sammen for å se på korrelasjoner og hva hver enkelt markedskanal bidrar med av effekt. Det er ofte nyttig å se på tid også. Noen av kanalene er for eksempel bedre på gitte tider av døgnet. Dette er innsikt som kan øke effektiviteten på kampanjene betraktelig.

Ettersom det tilgjengelig gjøres mer og mer data og at teknologiene blir lettere og billigere å ta i bruk, vil datascience benyttes i stadig større grad. Dette er en reise som det er viktig å være med på.

Kategorier: Nyheter