Robot Process Automation (RPA) er automatisering av arbeidsprosesser, spesielt knyttet til administrativt arbeid. I de fleste tilfeller betyr det bruk av programvare til å gjennomføre repetitive handlinger som normalt gjøres av mennesker. Programvaren etterligner menneskelige handlinger som skjer i dokumenter, regneark, i web-grensesnitt eller andre oppgaver som gjennomføres repetitivt – i et skjermgrensesnitt. Det er ikke en mekanisk robot, men en virtuell robot, som jobber på en datamaskin i andre dataprogrammer.

 

Roboten utfører oppgaver fortere enn mennesker, mer presist, hele døgnet, hele året og er aldri syk. Har du for eksempel en oppgave som innebærer å sette sammen ulik informasjon et eller flere steder, kan dette gjøres gjennom RPA. RPA kan også bruke programmer som epostklienter eller FTP-programmer for å importerer eller eksportere informasjon. Den eneste forutsetningen for at du kan bruke en RPA er at oppgavene er like fra gang til gang. Altså at stegene er like, ikke at innholdet er likt.

Kategorier: Artikkel